Verschillende projecten: Community Art, Buitenprojecten, Performance

uit 2011 tot 2015 (klik op de afbeelding om het werk groter te bekijken)
stuur een bericht naar de kunstenaar

Waterland

2015

Kunstroute Natuurpark Lelystad 2015 Thema: Waterland; Alle beelden staan op het water. Levensgrote mensfiguur uitgezaagd uit houten plaat van 2.44 m. De figuur die eruit komt opgezaagd in latten. Latten bevestigd op ijzeren frame en in 'brug' gezet.

Er was eens ...

2013

Community Art project met groep 7 & 8 van basisschool de Fontein te Lelystad. Naar aanleiding van het thema: Er was eens ,.. Het werk is voor het grootste gedeelte gemaakt door de kinderen.

mijn huis in dit mooie Nederlandschap

2013

Het thema van Kunst Moment Diepenheim 2013 is 'Nederlandschap'. Speciaal daarvoor heb ik dit werk gemaakt. Als je door het spionnetje kijkt zie je het Delftsblauwe huisje in het landschap staan op de horizonlijn.

Kunstwerken ter bevordering der Nutteloosheid

2013

Alles wordt de laatste jaren bezien vanuit het licht van nut. Het economisch perspectief is leidend in de huidige samenleving. Echter overal is de tegenbeweging zich aan het oprichten en sterker aan het worden. Sonja Rosing en Marisja van Weegberg organiseren deze tentoonstelling in #Loods32  voor de Kunstenaars van de Vereniging Flevoland. Eenentwintig kunstenaars zullen u verleiden tot het inzien van het nut der nutteloosheid.

Het begin van de wereld: 21-12-2012=11

2012

                                 Natuurpark 2012                                                                                            11 21-12-2012=11 Sonja Rosing en Marisja van Weegberg samen met bewoners van het Sidhadorp   Tel van de datum van 21 december 2012 alle losse getallen bij elkaar op (2+1+1+2+2+0+1+2) en je komt uit op het getal 11. Dat getal staat voor de geboorte en de verankering van het nieuwe. Elf staat ook voor spiritualiteit, voor inzicht en bewustzijnsverhoging. De nieuwe wereld zal ongetwijfeld een spirituele wereld zijn. De nieuwe wereld zal niet zonder slag of stoot worden bereikt. Een zondvloed, in welke vorm dan ook, ligt voor ons in het verschiet. Deze ark is verankerd. De reis naar het nieuwe vindt immers plaats in onszelf, niet buiten ons. We moeten niet afdrijven, maar blijven.  

Zicht op Lelystad

2012

Innerlijk schouwen Wij, Sonja Rosing en Marisja van Weegberg, wonen en werken in het Sidhadorp. In dit unieke stukje van Lelystad ( Nederland en Europa) wordt dagelijks twee keer gezamenlijk Transcendente Meditatie beoefend en geïntegreerd in het dagelijkse leven. Omdat Melle Smets met zijn schouwwagen dit stukje Lelystad voorbijgereden is hebben wij gemeend te moeten reageren. Dat Lelystad ongeveer 30 jaar geleden groen licht gaf aan een meditatiewijk mag  in ‘Zicht op Lelystad’ niet vergeten worden. De mogelijkheid die het Sidhadorp biedt om gezamenlijk te kunnen mediteren is voor de meeste bewoners de enige reden om in Lelystad te wonen. Vandaar dat wij besloten hebben een kunstwerk samen met de bewoners te maken. Wij hebben zoveel mogelijk mensen gevraagd naar hun lievelingsvorm/object en een plaatje hout. Al deze vormen hebben wij uitgezaagd. Met TM ga je van klank naar stilte van “vorm naar het vormloze”: van het relatieve naar het absolute. In de performance laten wij zien dat het heden uit deze twee volheden is samengesteld. 

De ondraaglijke lichtheid van het bestaan

2011

Bij een reeks concerten in De Verbeelding (Zeewolde) zijn, naar aanleiding van de te beluisteren muziek, kunstwerken te zien gemaakt door een kunstenaar in samenwerking met kinderen van de Levant school.                                                                                                              Het Charivari trio speelt volksmuziek  afgewisseld met eigen composities, Cubaanse begrafenisdansen worden vermengd met nieuwe Nederlandse zigeunermuziek en Roemeense drinkliederen. De twee verschillende sferen van hun muziek heb ik vertaald in een beeld. Ik heb het beeld alleen uitgevoerd maar heb wel letterlijk gebruik gemaakt van de tekeningen van de kinderen. In de 2 levensspiegels zijn collages gemaakt van het werk van de kinderen. In spiegel 1 gemaakt nav  het lied Vidala Para Mi Sombra heb ik álle tranen van de kinderen uitgeknipt en een plek gegeven, het leven laat zich zien van haar donkere, pijnlijke kant. Bij het kijken in Spiegel 2 krijgt u zin in een volksfeest op het plein, en gaan de voetjes van de vloer op de muziek die klinkt. Het beeld heb ik vernoemd naar het prachtige boek van Milan Kundera: “de ondraaglijke lichtheid van het bestaan”  De tegenstellingen van het leven vertaald in de zwarte schaduw in feestjurk besprenkelt met confetti en de twee spiegels van het leven. 

'de ondraaglijke lichtheid van het bestaan'

2011

...

'de ondraaglijke lichtheid van het bestaan'

2011

...